Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Drie Fonteinen

Smisstraat 1

3080 Vossem

Hoofdapotheker: Inge Annaert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0460 908 168

Machtigingsnummer APB: 263901

Telefoonnummer: 02 767 63 40

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.